การแสดงผล

หัว Galvo เชื่อมด้วยเลเซอร์กำลังสูง | สแกนมาสเตอร์ Ⅵ

จัดอันดับ 0 ออกจาก 5
จาก $499.00 สำหรับผู้ซื้อจำนวนมาก.
ขอแนะนำจุดสุดยอดของความแม่นยำและกำลังในอุตสาหกรรมเลเซอร์: Galvo การเชื่อมด้วยเลเซอร์กำลังสูง 1KW ถึง 12KW