คอนโทรลเลอร์ที่เข้ากันได้:

 • DBK21B
 • DBK22B
 • DBK4B
 • DBK5B04

ซอฟต์แวร์รุ่น:

 • บีสแลป 5.0
 • บีสแลป 5.1
 • บีสแลป 5.2

คอนโทรลเลอร์ที่เข้ากันได้:

 • DBK21B
 • DBK22B
 • DBK4B
 • DBK5B04

ซอฟต์แวร์รุ่น:

 • ซีแคด 5.0
 • ซีแคด 5.1
 • ซีแคด 5.2

คอนโทรลเลอร์ที่เข้ากันได้:

 • DBK2JJ
 • DBK2JP
 • DBZ6J

ซอฟต์แวร์รุ่น:

 • บีสแลป 5.0
 • บีสแลป 5.1
 • บีสแลป 5.2
 
 

หมายเหตุ 

1. กรุณาอย่าเขียนทับไฟล์เก่าเนื่องจากซอฟต์แวร์ใหม่ไม่มีพารามิเตอร์ของเครื่อง

2. หากคุณมีคำถามทางเทคนิค โปรดติดต่อได้ตลอดเวลา