การแสดงผล

เครื่องพิมพ์ 3D โลหะ SLM – ซีรีส์ SLM

จัดอันดับ 0 ออกจาก 5
จาก $59,999.00 สำหรับตัวแทนจำหน่ายที่มี Spec พื้นฐาน
เครื่องพิมพ์ 3D SLM/DMLS ระดับอุตสาหกรรมของเรา หรือที่รู้จักในชื่อเครื่องพิมพ์ 3D โลหะ เป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ช่วยให้