ปฏิวัติการบำรุงรักษาเรือ การเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีการทำความสะอาดด้วยเลเซอร์ใต้น้ำ

เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยเลเซอร์ในบ้านมีความก้าวหน้าที่สำคัญ และการเชื่อมด้วยเลเซอร์ป้อนลวดคู่...

อ่านต่อไป