ผลกระทบเชิงปฏิวัติของเทคนิคการเชื่อมด้วยเลเซอร์ต่อการก่อสร้างตัวถังรถยนต์

หน้าแรก อุตสาหกรรมยานยนต์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเทคโนโลยีการเชื่อมด้วยเลเซอร์เป็นแนวหน้า...

อ่านต่อไป