ปฏิวัติการเชื่อมด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ไฮบริดอินฟราเรดสีน้ำเงิน

บ้าน ในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ที่ใช้ในยานพาหนะไฟฟ้านั้น วัสดุทองแดงมีความสำคัญ...

อ่านต่อไป